เทคนิคการดูแล ดวงตา ในคนวัยทำงานที่ต้องใช้สายตาอยู่กับการใช้คอมพิวเตอร์

เพราะ ดวงตา เป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งสวยงามรอบๆตัว  หากไม่มีดวงตาเราก็คงไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตจากสิ่งที่มองเห็นได้  เแต่วัยทำงานเป็นวัยที่ต้องใช้ดวงตามากกว่าในทุกๆช่วงชีวิต แต่ในที่นี้จึงขอนำเรื่องของเทคนิคการดูแลดวงตาในคนวัยทำงานที่ต้องใช้สายตาอยู่กับการใช้คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต มือถือ มาบอกกัน 1.สวมแว่นตาที่สามารถป้องกันแสงจร้าจากคอมพิวเตอร์เมื่อใช้งาน หรือติดแผ่นกรองแสงที่จอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือจอมือถือ 2.แสงสว่างขณะใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว ควรมีความสว่างที่เหมาะสม ไม่ควรวางอุปกรณ์…