วิธีการดูแลตัวเองให้สามารถ บริจาคเลือด ได้อย่างต่อเนื่อง

หนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้ บริจาคเลือด เป็นประจำก็คือ เกิดภาวะเลือดจางกว่าปกติ บางคนมีค่าความเข้มเลือดลดระดับลงมากกว่าที่เคยเป็น จนเลยขีดกำหนดที่จะสามารถบริจาคได้ ต้องงดให้เลือดไปจนกว่าจะกลับมาเป็นปกติ ขณะที่บางคนร่างกายเสียหายจนไม่สามารถบริจาคได้อีกเลย ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น หากผู้บริจาคดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและครบถ้วน และต่อไปนี้เป็นแนวทางในการดูแลตัวเองขั้นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ ทานวิตามินเสริมให้ครบถ้วน เชื่อว่าหลายคนทิ้งห่อยาที่ได้มาหลังจาก บริจาคเลือด ไปเลย ไม่ได้สนใจทานตามที่แพทย์แนะนำ…