ปมลูกเกลียดพ่อแม่… จิตวิทยา ที่ละเอียดอ่อนสำหรับครอบครัว

แม้ว่าประเทศไทยยังยึดถือตามหลักวิถีพุทธอยู่  แต่ในทาง จิตวิทยา ของมนุษย์นั้นข้ามเขตของหลักศาสนามากพอสมควร  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจของมนุษย์  และส่งผลต่อผู้ที่นับถือศาสนาอื่นนอกจากศาสนาพุทธด้วย  หากจะเท้าความไปในเรื่องปมในใจของลูกที่มีปมเกลียดพ่อแม่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม  และมีอยู่มากมายหลายกระทู้ตามบทความต่างๆ  ในเว็บไซต์  ตามโซเชียลมีเดีย  และตามกระทู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ  ไม่ว่าจะในพันทิป  เด็กดี  หรือช่องทางอื่นๆ  ที่ถกเถียงเรื่องปมเรื่องลูกเกลียดพ่อแม่อยู่หลายประเด็นเลยทีเดียว อาจจะไม่บอกว่าใครผิดใครถูก …

“สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ” มีความสัมพันธ์กันทาง จิตวิทยา ได้อย่างไร

เราเคยได้ยินประโยคหนึ่งที่พูดว่า  “สวรรค์อยู่ในอก  นรกอยู่ในใจ”  หรือไม่  แน่นอนว่ามันมีความสัมพันธ์ต่อ จิตวิทยา มนุษย์ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม  และไม่ได้เกิดว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธจะต้องเชื่อแบบนี้เพียงอย่างเดียว  หากทุกคนที่อยู่ทุกมุมบนโลกใบนี้   มีโอกาสที่จะรู้สึกเดียวกับสวรรค์อยู่ในอก  นรกอยู่ในใจแน่นอน   เราไม่รู้หรอกว่าเราหรือคนที่เรารู้จักมีอะไรที่ผิดต่อจิตใจเราและตัวเขาเอง  มันจะเป็นสิ่งที่ขุ่นมัวในใจเรา  ไม่ว่าเจตนาดีหรือไม่ดี …