สังเกตอาการ “ไข้เลือดออก” โรคที่มียุงลายเป็นพาหะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

หลายคนคงรู้จักโรคไข้เลือดออกด้วยการที่ถูกยุงลายกัด และทำให้มีไข้สูง ผู้ป่วยบางรายอาจมีผื่นแดงขึ้นตามร่างกาย ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นเพียงข้อบ่งชี้เบื้องต้นเท่านั้น โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ สามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้ “ไข้เลือดออก” เป็นโรคที่มีความรุนแรงหลายระดับ บางคนที่เป็น “ไข้เลือดออก” อาจจะรักษาหายได้ตามอาการโดยที่มีระดับความรุนแรงของโรคน้อย บางคนเป็นไข้เลือดออกในระดับความรุนแรงของโรคมาก ส่งผลให้มีเลือดออกตามอวัยวะในร่างกาย เสี่ยงต่อการเสียชีวิตกะทันหันได้

ทำความรู้จัก “โรคไข้เลือดออก”

ข้อที่ 1 โรคไข้เลือดออก มีเลือดออกจริงหรือไม่

ด้วยชื่อของโรคไข้เลือดออก มีองค์ประกอบของอาการเลือดออกนั้น ความเป็นจริงแล้ว อาการ “เลือดออก” จากโรคไข้เลือดออกนั้น ผู้ป่วยไม่ได้มีอาการเลือดออกทุกราย ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรค

ข้อที่ 2 ผู้ป่วยมีผื่นแดง หรือจุดเลือดออกขึ้นตามร่างกาย

 • ผื่นแดงที่เกิดจากไข้เลือดออกนั้น ต้องเกิดหลังจากที่ผู้ป่วยมีไข้สูงเกินระยะเวลา 2 วัน 

ข้อที่ 3 อาการสำคัญที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคไข้เลือดออก

 • ผู้ป่วยมีไข้สูงลอยในระยะเวลา 2-7 วัน ไข้สูง 38-41 องศา
 • ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ
 • ไม่มีอาการของน้ำมูกไหล
 • ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย
 • ผู้ป่วยบางรายอาจมีผื่นแดง จุดเลือดออกขึ้นตามร่างกาย หรือเลือดกำเดาไหล

ข้อที่ 4 ระยะของโรคไข้เลือดออก แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

 • ระยะไข้สูง เป็นระยะที่ผู้ป่วยมีไข้สูง 38-41 องศา ติดต่อกันเกิน 2 วัน โดยที่ทานยาลดไข้ แต่ไข้ไม่ลดลง มีอาการหลักตามข้อบ่งชี้ว่าเป็นไข้เลือดออกตาม ข้อ 3
 • ระยะวิกฤต ไข้ที่สูงจะลดลงอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยบางรายจะมีภาวะช็อคอย่างรวดเร็ว ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที ในระยะนี้คุณหมอจะต้องเจาะเลือดทุกวันเพื่อดูปริมาณของเกล็ดเลือดผู้ป่วย
 • ระยะพักฟื้น ผู้ป่วยจะมีอาการที่ดีขึ้น ในระยะนี้ผู้ป่วยจะมีผื่นแดงขึ้นตามร่างกาย และร่างกายจะกลับสู่สภาวะปกติ

ข้อที่ 5 หากมีไข้สูง เกิน 2 วัน เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก ควรปฏิบัติอย่างไร

 • ผู้ป่วยที่มีไข้สูงควรดูแลตนเองด้วยการทานยาลดไข้ “พาราเซตามอล” ทุก 4-6 ชั่วโมง ตามความจำเป็นควบคู่ไปกับการเช็ดตัว แต่ห้ามทานยาลดไข้กลุ่ม NSADS เด็ดขาด

ข้อที่ 6 ระกับความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก

 • กลุ่มอาการไข้เดงกี (Dengue fever) มีชื่อย่อว่า DF เป็นกลุ่มอาการของผู้ป่วยที่ไม่รุนแรง เส้นเลือดไม่รั่ว
 • ไข้เลือดออกเดงกี (Dengue hemorrhagic fever ) มีชื่อย่อว่า DHF มีอาการรั่วของเส้นเลือด 
 •  กลุ่มที่มีอาการรุนแรง คือ ไข้เลือดออกช็อค (Dengue shock syndrome) มีชื่อย่อว่า DSS มีอาการรั่วของเส้นเลือดจนเกิดภาวะช็อครุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ติดตามข่าวสุขภาพและติดตาม 3 ประโยชน์จาก นม ที่ดีต่อสุขภาพที่ทุกคนควรที่จะดื่มเพื่อประโยชน์ที่ควรจะได้รับ