การมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ย่อมทำให้ลด ความเครียด คลายกังวลอย่างแท้จริง

ด้วยในปัจจุบันถือได้ว่าการใช้ชีวิตมีความยากลำบากมากขึ้น ด้วยอาจจะเกิดโรคระบาดที่ยังไม่สามารถที่จะหาวัคซีนมาป้องกันได้ และเศรษฐกิจที่ไม่ดีมีคนตกงานกันมากขึ้น ทำให้เกิด ความเครียด กังวลทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตและปากท้องกลายเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในสังคมไทย ที่จำเป็นจะต้องรักษาสภาพจิตใจของตนเองให้เข้มแข็งอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี เพราะชีวิตมีทั้งความทุกข์และความสุขปะปนกันไป การมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งย่อมที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อาการป่วยทางจิตซึ่งถือได้ว่าเป็นโรคที่ไม่ควรมองข้าม จำเป็นจะต้องดูแลสภาพจิตใจไม่ว่าจากการรู้เท่าทันตัวเองหรือการดูแลจากคนในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ อย่างการเกิดโรคไบโพล่าหรือที่เรียกกันว่าอารมณ์สองขั้ว ผู้ป่วยจะมีอาการแสดงออกความผิดปกติทางอารมณ์ มีอารมณ์แปรปรวนที่ผิดปกติแตกต่างกันอย่างชัดเจน

ไม่ว่าจะเป็นระยะซึมเศร้าที่จะรู้สึกเบื่อหน่ายไปหมด อารมณ์อ่อนไหวง่ายแล้วง่ายๆทนเสียงดังไม่ได้ ไม่อยากพบเจอใครไม่อยากทำอะไร อาจจะทำให้ตัดสินใจไม่ได้ คิดว่าตัวเองเป็นภาระและมีอาการหนักถึงขั้นฆ่าตัวตาย และในระยะพุ่งพ่าน ซึ่งเป็นอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเช่นกัน มีความมั่นใจในตัวเองมากรู้ตัวว่าตัวเองเก่ง

พูดมากคล่องแคล่วพูดเสียงดังขาดความยับยั้งชั่งใจแต่งตัวแปลกๆหากถูกห้ามปราม ก็ขัดขวางในสิ่งที่จะเกิดอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวอารมณ์ร้อน โดยโรคไบโพลาร์นี้ก็อาจจะมีปัจจัยเกี่ยวข้องทำให้เกิดโรคนี้ ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีบางอย่างในสมองที่ผิดปกติ หรือ ความเครียด ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในสภาวะที่ในปัจจุบัน ที่อาจจะมีความเครียดมากขึ้นในทุกด้าน การรู้ตัวเองการรักษาจิตใจให้สงบ โดยโรคไบโพลาร์นี้มีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้

จึงจำเป็นจะต้องรับประทานยาเพื่อควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในสภาพปกติ โดยผู้ป่วยอารมณ์สองขั้วนี้อาจจะรักษาด้วยการรับประทานยา และการดูแลจิตใจให้ตนเอง จึงจำเป็นจะต้องดูแลจิตใจให้ป่วยรู้จักผ่อนคลายเข้าใจตัวเองให้มากที่สุด ศึกษาจุดเด่นความสามารถพิเศษนำมาใช้ให้เหมาะสม มองโลกในแง่ดีฝึกเป็นคนสุขุม รอบคอบไม่ใจร้อนหรือโกรธง่ายอารมณ์ขัน ปรับปรุงตัวเองให้เข้าคนอื่นให้ได้

หาที่ยึดเหนี่ยวหรืออาจจะยึดคำสอนในศาสนาที่ตนนับถือฝึกสมาธิให้มีสติอยู่เสมอ รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองให้มากที่สุดเพราะการเกิด ความเครียด เหล่านี้การบำรุงจิตใจถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อจิตใจเข้มแข็งก็จะผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้เป็นอย่างดี การผ่านเรื่องราวความทุกข์ความสุขย่อมจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตของแต่ละคน ควรที่จะยึดหลักและเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ที่ทำให้การดำรงชีวิตเป็นไปด้วยดี เพราะการใช้ชีวิตให้มีความสุขย่อมจะเป็นสิ่งที่ทุกคนปราถนาอีกด้วย

ติดตามข่าวสุขภาพและติดตามประโยชน์และคุณสมบัติของ นมแพะ ที่ควรดื่มให้ได้เป็นประจำทุกวัน