ในการ เทรนออกกำลังกาย หรือในงานฟิตเนสต่างๆ อย่าลืม “ระนาบ” กันนะ

ในการ เทรนออกกำลังกาย  หรือในงานฟิตเนสต่างๆ  ทุกคนคงได้ยินการเทรนออกกำลังกายว่าต้องเทรนตามเป้าหมาย  เทรนออกกำลังกายแบบไหนถึงจะได้ผลเร็ว  แต่ทุกคนลืมหัวใจสำคัญของการ เทรนออกกำลังกาย นั่นก็คือ  ระนาบ  ซึ่งระนาบเป็นพื้นฐานทางด้านออกกำลังกายอยู่แล้ว  เรามาทำความรู้จักกับระนาบกันเถอะ

คำว่าระนาบนั้น  มาจากคำว่า Plane Of Motion  ที่เรียกกันสั้นๆ ว่า Plane  ในบทความนี้จะเรียกว่าระนาบแทน  ซึ่งการเล่นท่าออกกำลังกายแต่ละท่าต้องมองให้ออกว่าแต่ละท่าเป็นรูปแบบไหนของระนาบนั้นๆ  เพราะการดูระนาบต้องดู  Anatomical  Position  เป็นหลักเสมอ  ซึ่งผู้เขียนจะมาอธิบายความหมายของระนาบในเบื้องต้นดังนี้

  1. Frontal Plane (หรือมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า  Coronal Plane) เป็นการแบ่งระนาบตรงกลางจากด้านหน้า  ไปด้านหลัง  การทำท่าจะขนานกับตัวแบ่งเส้นกึ่งกลาง  ซึ่งมีผลต่อการทำ Motion ของการฝึกท่าออกกำลังกาย  เช่น  Abduction (กางออกจากลำตัว) และ Adduction (กางเข้ามาหาลำตัว)
  • ยกตัวอย่างท่าออกกำลังกาย  เช่น  Lying Side Leg Lifts,  Clamshells, Banded Side Steps Or Squats
  1. Sagittal Plane เป็นการแบ่งระนาบแบบซ้ายขวา  ในระนาบนี้จะเห็นภาพชัดเจนที่สุดทั้งตอนทำปกติและทำในกระจก  มักจะทำเพื่อลดมุมของข้อต่อของกระดูกทั้งสองชิ้น  เช่น  กระดูกแขน  Humerus  กับ  Radius  กระดูกขา  Femur กับ  Tibia  ซึ่งมีผลต่อการทำ Motion ของการฝึกท่าออกกำลังกาย  เช่น  Flexion (งอเข้ามาหาลำตัว) และ Extension (เหยียดออกจากลำตัว)
  • ยกตัวอย่างท่าออกกำลังกาย  เช่น  Front Deltoid Raises, Overhead Triceps Press, Lunges
  1. Transverse Plane (หรือมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า  Horizontal Plane) เป็นการแบ่งระนาบแบบท่อนบนท่อนล่าง  เน้นขนานกับพื้นผิวเป็นหลัก ซึ่งมีผลต่อการทำ Motion ของการฝึกท่าออกกำลังกาย  เช่น  Internal  Rotation (หมุนเข้าด้านใน)  External Rotation (หมุนออกด้านนอก) Abduction (กางออกจากลำตัว)  Adduction (กางเข้ามาหาลำตัว)  Horizontal  Flexion (งอเข้าแกนกลาง 90 องศา) และ Horizontal  Extension (เหยียดออกแกนกลาง 90 องศา)
  • ยกตัวอย่างท่าออกกำลังกาย  เช่น  ท่า Twist  ทุกท่า, Chest  Fly, Lateral Raise

เมื่อได้เห็นภาพแล้วจะเข้าใจว่าทำไมเราต้องศึกษาเรื่องของระนาบด้วย  เพราะท่าออกกำลังกายทุกท่าไม่พ้นเรื่องการศึกษาระนาบของร่างกายตามตำแหน่ง  เพื่อไม่ให้เกินองศาและลดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายที่ผิดท่า  สรุปได้ว่าการดูระนาบสามารถดูได้ด้วยสายตาและวิเคราะห์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ  การเซฟลูกเทรนอย่างถูกวิธี  และยังช่วยให้เรามองภาพรวมได้ละเอียด  ชัดเจนยิ่งขึ้น

ติดตามข่าวสุขภาพและติดตามรู้ทันสุขภาพจิตของตัวเอง วิธีการป้องกันและรักษา โรคซึมเศร้า