โรควิตกกังวล เข้าใจให้ลึกซึ้งถึงจะแก้ไขได้อย่างถูกต้อง อาการเหล่านี้จะได้หายไป

ปัจจุบันโลกของเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับสังคมที่ต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ซึ่งทำให้วิถีชีวิตของคนในสังคมก็ถูกบังคับให้เป็นไปตามสังคมที่อยู่ จนบางครั้งอาจจะเปลี่ยนไปจนทำเกิดการปรับตัวไม่ทันก่อให้เกิด โรควิตกกังวล ขึ้นได้ แต่เมื่อปรับตัวได้อาการเหล่านี้ก็จะหายไป แต่ถ้าหากไม่หายไปจนส่งผลต่อสภาพจิตใจและ สุขภาพร่างกายของเรา นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เตือนว่าเราอาจจะเป็นโรคได้ ซึ่งเป็นอาการเกี่ยวกับจิตเวชจำเป็นต้องรักษาให้หายเพื่อการใช้ชีวิตในสังคมได้ต่อไปได้ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเกินมากมายอะไร

โรควิตกกังวล มักจะแสดงอาการตั้งแต่วัยเด็กและ ส่วนใหญ่จะเกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีสาเหตุอยู่ 2 ปัจจัย อย่างแรกคือพันธุกรรม มักจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความกังวลหากพ่อ แม่ บุคคลในครอบครัวคนใดคนหนึ่งเป็นโรคนี้ เราเองก็อาจจะได้รับมาด้วย อีกอย่างคือสภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู พฤติกรรมลอกเลียนแบบจากคนใกล้ชิดในวัยเด็ก ได้ประสบกับเหตุการณ์ที่รุนแรง เช่น การสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก การได้รับบาดเจ็บ หรือการประสบเหตุการณ์ร้ายแรงที่ส่งผลต่อจิตใจ เป็นต้น

ประเภทของอาการวิตกกังวลแบ่งได้เป็น 5 ประเภทหลักๆ ดังนี้

1. โรควิตกกังวลทั่วไป มักจะกังวลเกินไปจนทำให้เกิดความเครียด แม้ว่าสาเหตุมาจากเรื่องเล็กน้อย

2. โรคแพนิก รู้สึกหวาดกลัว ตื่นตระหนกเป็นพักๆ มีอาการ เหงื่อออกมาก เจ็บหน้าอก ใจสั่น จนบางครั้งอาจคิดว่าตัวเองกำลังจะตาย

3. โรคกลัวแบบเฉพาะเจาะจง จะกลัวแค่กับสถานการณ์ หรือบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น เช่น กลัวที่แคบ กลัวเลือด กลัวสุนัข เป็นต้น

4. โรคย้ำคิดย้ำทำ กังวลกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไป ทำให้คิดและ กระทำสิ่งเหล่านั้นซ้ำๆ เช่น กังวลว่าบ้านจะสกปรก ก็จะทำความสะอาดบ้านทั้งวันโดยที่ไม่หยุดพัก

5. โรคเครียดหลังเหตุสะเทือนใจ อาการผิดปกติหลังจากเกิดเหตุร้ายแรง มักมีอาการ หวาดกลัว ขาดการตอบสนองทันใด ตกใจ เป็นต้น

หากลองสังเกตตัวเองหรือ มีบุคคลใกล้ชิดเข้าข่ายเป็นโรควิตกกังวลก็ควรไปพบจิตแพทย์เพื่อรักษาให้หายดี เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการดำเนินชีวิต ให้จิตแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยอาการว่าเป็นโรคนี้หรือไม่ หากพบว่าวิตกกังวลก็จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา โดยปกติแล้วมักจะรักษาโดยการบำบัดด้วยการพูดคุยให้คำปรึกษาแบบการรับฟัง แสดงความเห็นอกเห็นใจรวมถึงการให้คำอธิบาย การทำจิตบำบัด การบำบัดโดยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม สุดท้ายคือการรักษาโดยการให้รับประทานยา เพื่อลดอาการวิตกกังวล แต่ที่สำคัญที่สุดคือเราเองก็ต้องดูแลรักษาตัวเองไปด้วยเพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น

ติดตามข่าวสุขภาพและติดตามประโยชน์ของแอปเปิลรสชาติหอมหวาน ผลไม้หลากสี ผลไม้เพื่อสุขภาพ