บุหรี่ คือ สิ่งที่ใครหลายคนจะต้องระมัดระวัง เพราะมีผลต่อ สุขภาพนั่นเอง

ในการใช้ชีวิตประจำวันของใครหลายๆคนต้องบอกเลยว่ามีความสุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะทำให้ตนเองนั้นมีสุขภาพที่ไม่ดีได้ เพราะเหตุที่มีการใช้ชีวิตอย่างประมาทสุดๆในแต่ละย่างก้าวของการใช้ชีวิต อย่างเช่น การสูบบุหรี่ก็ถือเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่มีความสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งในการเสีย สุขภาพ ที่ดีได้ เพราะว่าบุหรี่มีสารที่ก่อให้เกิดอันตรายได้หลากหลายโรคเลย

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าบุหรี่นั้นมีสารที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ อย่างยิ่ง และสารที่ว่านั้นก็หมายถึงสารนิโคตินนั่นเอง เป็นสารที่เรียกได้ว่าทำให้นักสูบทั้งหลายได้รับการสูบบุหรี่ที่ง่ายด้วยการสูดควันเข้าไป แต่ควันเหล่านนั้นก็เป็นควันที่มีอันตรายเช่นกัน

สารนิโคตินของบุหรี่นั้น ต้องบอกว่าเป็นสารที่ทำให้คนเรานั้นมี สุขภาพ ที่ย่ำแย่ได้โดยสามารถที่จะทำให้เกิดโรคที่ร้ายแรงต่างๆได้ง่าย อย่างเช่น โรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดโดยตรง เนื่องจากควันของบุหรี่นั้น นักสูบได้สูบโดยการลงเข้าไปสู่ปอด ฉะนั้น แน่นอนว่าปอดของคุณจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอน

และไม่เพียงแต่ปอดเท่านั้นที่จะมีปัญหา เนื่องจากการสูบบุหรี่ แต่ยังมีอวัยวะส่วนอื่นๆที่จะมีปัญหาเนื่องมาจากการสูบบุหรี่เช่นเดียวกัน โดยอวัยวะที่กล่าวมานั้นก็หมายถึงอวัยวะที่เกี่ยวกับหัวใจนั่นเอง ซึ่งเราจะทราบได้ว่าการสูบบุหรี่นั้น มีผลต่อสุขภาพของหัวใจโดยตรง นั่นหมายถึง โรคหัวใจตีบนั่นเองฉะนั้น เมื่อนักสูบทราบถึงปัญหาของหการสูบบุหรี่ในเบื้องต้นแล้ว นักสูบทั้งหลายก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงมันได้แล้ว เพราะยิ่งคุณถลำเข้าไปสูบในทุกๆวันเมื่อไหร่ วันที่คุณจะเกิดโรคร้ายแรงต่างๆที่กล่าวมานั้นก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเลย

ติดตามข่าวสุขภาพและติดตามการดูแลสุขภาพจิต ของตนเองให้ปลอดภัยในยุค New Normal