อยากผอมอยาก ลดน้ำหนัก อย่างปลอดภัย ต้องวัดกันที่ BMR อย่างเดียวหรือ?

การ ลดน้ำหนัก เป็นเป้าหมายของคนที่ต้องการปรับรูปร่าง  หลายคนคงได้ยินว่าจะลดทั้งทีต้องรู้จักควบคุมแคลอรีในร่างกายด้วยหรือไม่  ซึ่งยังเป็นเรื่องที่หลายคนคิดหนักว่า  มันจำเป็นแค่ไหน  แต่คุณรู้ไหมว่าคุณลืมเรื่องของ  BMR  ที่เป็นปัจจัยหลักในการเผาผลาญพลังงานด้วย  และไม่ได้เพียงแค่ช่วยในเรื่องการออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นระบบการเผาผลาญในร่างกายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า  BMR  คืออะไร  จะเห็นได้จากหลายสูตรมีการคำนวณกันเยอะมากว่าต้องคำนวณยังไงบ้างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์กับตนเอง  ต้องบอกก่อนว่า  BMR  เป็นการคาดคะเนในการ ลดน้ำหนัก เท่านั้น  ไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าจะต้องเป็นค่าที่ตายตัว  เพราะน้ำหนัก  อายุจะผันผวนตลอดเวลา  ยกเว้นส่วนสูง 

ซึ่งนิยามของ  BMR  ในการลดน้ำหนักคือพลังงานทั้งหมดในร่างกายที่ผลิตและใช้ไปในขณะพักเพื่อกิจกรรมพื้นฐานต่างๆ  ในชีวิตประจำวันซึ่งมีชื่อเต็มมาจากคำว่า  Basal  Metabolic  Rate  ค่าที่ได้จะเป็นค่าประเมินได้จากอัตราการใช้ออกซิเจน  คำนวณเป็นค่า  BMR  ที่ได้จากสารอาหารของอาหารแต่ละชนิดต่างๆ  เป็นค่าประมาณร้อยละ  50-70  ของพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายต้องการใช้ในแต่ละวัน 

และการที่จะคำนวณ  BMR  ต้องแยกให้ออกระหว่าง  BMR  กับ  RMR  ให้ออก  เพราะ  BMR  จะรวมถึงการนอนหลับในร่างกายของเราด้วยเช่นกัน  ในความเห็นของผู้เขียนนั้นการที่เราจะลดน้ำหนัก  ไม่ได้วัดแค่  BMR  อย่างเดียวเสมอไป  แต่เรายังสามารถหาค่าจากการคาดคะเนในการลดน้ำหนักได้ดังนี้

  • นอกจาก  BMR  ที่ใช้ในการคาดคะเนลดน้ำหนักนั้น  พลังงานที่ร่างกายผลิตเพื่อใช้สำหรับออกแรงทำงานต่างๆ  ในชีวิตประจำวัน  หรือ  Physical  Activity  ซึ่งแตกต่างจากกิจกรรมพื้นฐานหรือ Basic  Activity  ที่จะให้ความแตกต่างที่ลักษณะงานเพิ่มเติม  อาชีพ  ขนาดของร่างกาย  เพศ  วัย  ภูมิอากาศเข้ามาเกี่ยว  จะเห็นว่ามนุษย์มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
  • ค่าตัวแปรที่มีผลต่อ TDEE  ก็มีความแตกต่างกันโดยนำตัวแปรมาคูณกับ BMR  ไม่ว่าจะค่าที่คำนวณได้ทั้งชายและหญิง  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ใช้ตัวแปรในการคำนวณจากความหนักของการออกกำลังกาย  อยู่ที่ว่าใช้เวลา  ความถี่ในการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักมากน้อยแค่ไหน
  • ต้องดูที่  Body  Composition  ควบคู่  แม้ในปัจจุบันจะมีเครื่องชั่งน้ำหนักที่บอกค่าอย่างละเอียดขึ้น  แต่ทุกคนใช่ว่าจะมีความเหมือนกันทางสรีรวิทยา  เช่น  คนที่อ้วนเหมือนกันบางคนอาจจะมี % ไขมันมากกว่า  แต่คนที่อ้วนอีกกลุ่มมี % กล้ามเนื้อมากกว่า  จะทำให้คาดคะเน  วางแผนการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก  จัดการโปรแกรมเรื่องอาหารที่กินคู่กันด้วย

ติดตามข่าวสุขภาพและติดตามพาส่อง อาหารที่ช่วยลดความเครียด ของชาวญี่ปุ่น ดีต่อสุขภาพของเรามาก ๆ