จำเป็นไหม…ถ้าอยากผอมต้องเข้าคอร์ส ลดน้ำหนัก ตามธุรกิจขายตรง

ยอมรับว่าเทรน ลดน้ำหนัก กำลังมาแรงในปัจจุบัน  ยิ่งอยู่ในช่วง  Quarantine  Mode  ด้วย  ทำให้เราต้องการดูแลตัวเองพร้อมกับการเฝ้าระวังสถานการณ์เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น   ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในช่วงนี้ไม่น่าไว้ใจสักเท่าไหร่   อย่างไรเสียเราต้องดูแลเรื่องรูปร่างไม่ให้ตามใจปากมากเกินไปอีกด้วย  จึงเป็นช่องทางทำให้ธุรกิจขายตรงเจาะตลาดสุขภาพเอาใจในช่วงกักตัวที่ใครๆ รู้สึกเบื่อหน่าย  และมีความตึงเครียดในชีวิตประจำวัน

แต่ก็มีข้อถกเถียงอยู่มากว่าเราจำเป็นจะต้องพึ่งธุรกิจขายตรงอยู่อย่างเดียวหรือไม่  เนื่องด้วยเน้นการแข่งขัน  การเข้าถึงการดูแลสุขภาพสำหรับคนที่ต้องการดูแลรูปร่างของเรา  เพียงเพื่อเป้าหมายในการมีสุขภาพดีที่เป็นสิ่งสำคัญ

คอร์สลดน้ำหนักตามขายตรง…ได้ผลแค่ไหน

ในธุรกิจขายตรงนอกจากกระตุ้นการทำยอดขายนั้น  ก็เป็นการขายผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจของลูกค้าในด้านโภชนาการ  ซึ่งมีทั้งบางคนได้ผลเนื่องจากดูแลถูกวิธี  และบางคนแทบไม่เกิดขึ้นเนื่องจากสรีรวิทยาที่แตกต่างกัน  นั่นแปลว่าความแตกต่างทำให้มีผลต่อการ ลดน้ำหนัก   ซึ่งจะอธิบายเป็นข้อๆ  ว่าเราจะสามารถลดได้ผลหรือไม่

  • ลดน้ำหนักได้ผล  นั่นเพราะเป็นการควบคุมแคลอรีในอาหารในเชิงไดเอต (Diet) เนื่องจากเอาใจในกลุ่มที่มีปัญหาเสี่ยงต่อสุขภาพ  และต้องการลดน้ำหนัก  การทำธุรกิจขายตรงแทบจะเจาะกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่  เพื่อปรับพฤติกรรมการกินในเบื้องต้น  ลดการหักดิบในการลดน้ำหนัก
  • สิ่งที่จะแนะนำได้ผลหรือไม่นั่นก็คือผู้ที่เสนอขายคอร์สลดน้ำหนัก  เพราะคนกลุ่มนี้จะเน้นการบอกต่อว่าทานแล้วได้ผล  แต่การทานได้ผลนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล  องค์ความรู้ที่ถูกต้อง  ว่านอกจากทานแล้วเราจะทำให้เขารักษารูปร่างของตนเองได้อย่างไร  มีแนวคิดในการออกกำลังกายควบคู่ไหม  และไม่ให้เกิด  Yo-Yo Effect  ที่เป็นผลเสี่ยงต่อสุขภาพและทำให้ทรุดโทรมง่าย
  • นอกจากเน้นขายแล้ว  เรายังเฝ้าติดตามผลผู้ที่เราดูแลมากน้อยแค่ไหน  เนื่องด้วยการสร้างแรงจูงใจในการลดน้ำหนักเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  การสร้างแรงจูงใจควรมีจิตวิทยาที่ดีนอกจากการโน้มน้าวใจ  และควรเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่เราดูแล
  • สารอาหารส่วนใหญ่มีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต  ซึ่งเป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน 4 Kcal และมีแร่ธาตุ  กรดอะมิโนทั้งจำเป็นและไม่จำเป็น  ช่วยสร้างพลังงานและรับสารอาหารให้ร่างกาย  จึงเป็นสารอาหารที่นิยมมากในการทำธุรกิจขายตรงในปัจจุบัน  จะต้องมีการออกกำลังกาย  การให้โปรแกรมการฝึกควบคู่กับการเข้าคอร์สลดน้ำหนักของธุรกิจขายตรง  เพื่อให้ได้ผลและยั่งยืนด้วย

ติดตามข่าวสุขภาพและติดตามมีแฟน อารมณ์ร้าย ! เราควรรับมือยังไงดีกับสภาพจิตใจของทั้งคู่